Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Μελέτη της Ιστορίας του Βυζαντίου


Για την διευκόλυνση της μελέτης της βυζαντινής ιστοριογραφίας, είναι συνηθισμένο να χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Οι περίοδοι αυτές είναι οι ίδιες που έχει καθιερωθεί να εφαρμόζονται και για την μελέτη της βυζαντινής γραμματείας, αλλά και για τη βυζαντινή περίοδο γενικότερα. Χρονολογίες σημαντικών γεγονότων της πολιτικής ιστορίας έχουν επιλεγεί σαν "ορόσημα" για τον διαχωρισμό αυτό, αλλά όπως είναι φανερό τα όρια δεν έχουν αυστηρή αποσαφήνιση όσον αφορά στα λοιπά πλην της βυζαντινής ιστορίας θέματα. Οι περίοδοι αυτές για την βυζαντινή ιστοριογραφία είναι:

 (324-641) - Πρωτοβυζαντινή ιστοριογραφία - (ή πρώιμη βυζαντινή ιστοριογραφία) - Από την έναρξη της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που συμπίπτει με τη μεταφορά της βασιλεύουσας της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη και την επίσημη αποδοχή του Χριστιανισμού, μέχρι τον θάνατο του αυτοκράτορα Ηράκλειου.

 (642-1204) - Μεσοβυζαντινή ιστοριογραφία - (ή μέση βυζαντινή ιστοριογραφία) - Από την πτώση της Αλεξάνδρειας στους Άραβες και την σταδιακή απώλεια της Ελληνιστικής Ανατολής, μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους της Δ' Σταυροφορίας.

 (1205-1453) - Υστεροβυζαντινή ιστοριογραφία - (ή ύστερη βυζαντινή ιστοριογραφία) - Από την περίοδο της Φραγκοκρατίας στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου